ידידים - בית ידידים

 • אביגיל כה

  רכזת חברה ערבית

  name@domain.co.il

 • מוריה שמחון

  רכזת מתנדבים

  name@domain.co.il

 • אלעד יצהרי

  ניהול ידע ארגוני

  name@domain.co.il

ידידים - אח להצלחה

 • אלעד יצהרי

  ניהול ידע ארגוני

  name@domain.co.il

דידים למנהיגות הדרך החדשה

 • אלעד יצהרי

  ניהול ידע ארגוני

  name@domain.co.il