פיתוח מסוגלות תעסוקתית לבני נוער במצבי סיכון

רקע

השתלבות בשוק העבודה היא אחד האמצעים המרכזיים להשתלבות נורמטיבית בחברה ולעצמאות כלכלית. הספרות מצביעה על כך שהגיל הקריטי
לפיתוח תפיסת קריירה לעתיד, הינו גיל ההתבגרות וכי ישנו קשר ישיר בין רמת השכלה גבוהה ובין שיעור׳ השתלבות גבוהים בשוק העבודה.

ההשתלבות 
בשוק העבודה המודרני, התחרותי והמשתנה במהירות, הוא אתגר משמעותי לצעירים בכלל ולבני נוער בסיכון בפרט. תכנית ״עתיד בטוח' המסומנת ע״י׳
הקרן לפיתוח שירותים לילדים ונוער בסיכון, מסייעת לבני הנוער בהקניית כישורי חיים וידע רלוונטי, שיסייעו להם להשתלב בשוק העבודה. לפתח אופק
 תעסוקתי באמצעות מתן וחיזוק כישורי חיים ומסוגלות תעסוקתית ובכך לתת להם כלים לחיים בוגרים ועצמאיים.

אוכלוסיית היעד

התכנית פועלת בקרב בני נוער בגילאי 18-15 המצויים במצבי סיכון ומצוקה:
– נמצאים במסגרת טיפולית/חינוכית/תעסוקתית מוסדרת
– נמצאים בסיכון חברתי, באחד או יותר מהמאפיינים האלה: רמת שליטה נמוכה במיומנויות יסוד (היעדר אוריינות בקריאה, כתיבה וחשבון),
 נשירה גלויה או סמויה ממערכות לימודים פורמליות, היעדר תמיכה או עורף משפחתי, אי יכולת להשתלב במערכות הצבא/שירות לאומי/אזרחי.

מטרות התכנית

– חיזוק הדימוי העצמי, הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות בקרב בני הנוער
– הקניית כישורי חיים ומסוגלות תעסוקתית
– התנסות בעולם העבודה

מסגרת התכנית

התכנית ״עתיד בטוח״ הינה תכנית התערבות כוללנית משולבת תוך ליווי ותיאום ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה.

מרכיבי התכנית:

– ליווי טיפולי לנער/ה על פי צרכיו/ה ע״י הגורם המפנה.

ליווי פרטני: ליווי אישי באופן פרטני על ידי רכז הנוער, אשר יהווה ״אחר משמעותי״ ודמות משמעותית לחיקוי שתסייע מבחינה רגשית, חברתית
ולימודית בהתמודדויות השונות בהתגברות על חסמים אישיים.

עבודה קבוצתית: סדנת הקניית מסוגלות תעסוקתית אשר נועדה לספק את הכישורים, הכלים, המשאבים והמוטיבציה הדרושים להקניית מסוגלות
תעסוקתית. הסדנה כוללת פיתוח כלים אישיים, רכישת כלים להשתלבות בעבודה, ניהול זמן, מיומנויות עבודת צוות, כתיבת קרח מקצועיים, הכנה
לראיונות עבודה, דרכים לחיפוש עבודה ועוד.

קורס Office בסיסי והקניית מיומנות מקצועית: מתוך הבנה והיכרות עם שוק העבודה הנוכחי בה בכל מקצוע נדרשים מיומנויות מחשב בסיסיות,
יוענק למשתתפים קורס Office בסיסי בו הם לומדים את תוכנות ה – Excel,Word, Power Point) Office), זאת במטרה לתת כלים
מקצועיים להשתלבות טובה יותר במסגרת השרות צבאי/לאומי והתעסוקה.

תגבור לימודי: סיוע לימודי ורגשי פרטני וקבוצתי במטרה למנוע נשירה מבית הספר, הכנה לבגרויות ושיפור בלימודים.

חשיפה לעולם התעסוקה: יתקיימו סיורי חשיפה במפעלים וחברות שונות אשר יאפשרו חשיפה לעולם התעסוקה ולמקצועות שונים במשק, מפגש
עם עובדי המפעל, מפגש עם מנהלות משאבי אנוש וחשיבה משותפת על יזמות עסקית.

הכנה לשרות משמעותי: הקניית ידע על הצבא, שירות לאומי ומסגרות המשך, העלאת המוטיבציה לשירות משמעותי ומתן כלים להצלחה במסגרות
אלו – באמצעות מפגשים, סדנאות וליווי אישי.

עבודה עם הורים ומשפחות: במסגרת תכניות ידידים השונות פותח מודל עבודה עם הורי המשתתפים, מטרתו להכווין, להדריך ולשקף להם את צרכי ילדיהם ואף לתת להם את הכלים הדרושים להתמודדות עם הסוגיות החינוכיות, הרגשיות והלימודיות השונות שאיתן מתמודדים בני נוער אלו ביום יום. התוכנית כוללת מפגשים קבוצתיים לכלל ההורים ומפגשי הנחייה פרטניים לאורך השנה.

הכשרה מקצועית/הקניית מיומנות מקצועית: הכשרה מקצועית על פ׳ צרכיו, כישוריו ורצונותיו של הנער/ה.

שותפים