סיוע לנערות במצבי סיכון

רקע

נערות מהוות כ-40% מכלל אוכלוסיית בני הנוער במצבי סיכון בישראל. רבות מהן מגיעות ממשפחות עולות, במצב סוציו אקונומי נמוך וחסרות יד מכוונת כדי לממש את הפוטנציאל שלהן להצליח. מחקרים מעידים כי התנהגויות הסיכון בקרב נערות שונות מאלו הקיימים בקרב נערים וכי העצמה בקבוצת נערות אפקטיבית יותר מאשר בקבוצה מעורבת.

מטרות התכנית

'תכנית סל״ע' פותחה כמענה לנתונים העולים מן השטח ובמטרה לתת מענה מקיף לנערות במצבי סיכון. מטרות: מניעה והפחתה של התנהגויות מסכנות, פיתוח כישורי חיים ומסוגלות תעסוקתית ויצירת מערכת תמיכה חברתית לנערה.

אוכלוסיית יעד

נערות בגילאי 13-18 המופנות ע"י המחלקה לשירותים חברתיים או מחלקת החינוך, המאופיינות בטווח ההתנהגויות המסכנות אותן ואת סביבתן כגון: קשיי הסתגלות ותפקוד לקוי במסגרות קיימות, סכנת נשירה מביה"ס, שוטטות, התנהגות מינית מסכנת, אלימות וכו'.

מסגרת התכנית

'תכנית סל״ע' מבוססת על מודל עבודה הוליסטי המציע מענה בלתי פורמלי המשלב מתן מידע, ייעוץ, הכוונה, תמיכה, עזרה והדרכה, תוך רגישות להבדלים בין תרבותיים ולצרכים של כל אחת ואחת מהנערות. התכנית משלבת שישה מרכיבים מרכזיים:

חונכות אישית: 2-4 ש"ש שבועיות, ליווי אישי צמוד של חונכת המהווה 'אחר משמעותי' ודמות לחיקוי ומסייעת לנערה בהתמודדויותיה.
ביקורי בית: היכרות מעמיקה עם עולם הנערה ומשפחתה וגיוס המשפחה לתמוך בתהליך החינוכי.
סיוע לימודי: נערות הזקוקות לכך, מקבלות סיוע לימודי מהחונכות האישיות שלהן.
פעילות קבוצתית שבועית: בניית קבוצת שוות חיובית ותומכת, המעצימה את הנערה, יוצרת עבורה מערכת תמיכה חברתית ותרבותית.
סדנאות מיומנות: המסייעות ברכישת כישורי חיים, בפיתוח מיומנויות חברתיות ומסוגלות תעסוקתית.
מעורבות קהילתית: חיבור בין גורמיי הסיוע והתמיכה המלווים את הנערה והתנדבות של הנערות בקהילה, בדגש על יכולתן לתרום לאחרים מכישוריהן.

הצלחות

התכנית מפתחת בקרב החניכות כישורי חיים ותחושת מסוגלות, היוצרת מערכת תמיכה רגשית, חברתית ולימודית ומהווה עבורן מודל לחיקוי. ממחקר שנערך בשנת 2014 עלה כי התרומות המשמעותיות לנערות במסגרת החונכות האישית הינן: שיפור בלימודים, העלאת הדימוי העצמי, חיזוק תחושת המסוגלות, פיתוח מיומנויות חברתיות ותחושת שייכות חברתית ואזרחית.

סדנת רכיבה על סוסים