סיוע וסיכוי לנוער עובר חוק

רקע

עבירה של בני נוער על החוק מאפיינת את כל מגזרי האוכלוסייה והנה תופעה שמציבה אתגרים בפני כל המדינות המפותחות. במדינת ישראל פותח מודל ׳סיכויים׳ להתמודדות עם מניעת עבריינות נוספת של בני נוער עוברי חוק. ׳סיכו״ם׳ נוסדה ביזמה משותפת של שירות הרווחה במשרד העלייה והקליטה וארגון ידידים למען הנוער והחברה, בשיתוף שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשטרת ישראל.

מטרות התכנית

׳תכנית סיכויים׳ הינה מודל ישראלי לטיפול בנוער עולה וותיק עובר חוק. מטרת העל של התכנית היא צמצום ממדי העבריינות החוזרת בקרב בני נוער, שנחשדו או הורשעו בביצוע עבירה בעבר. קהל היעד המקורי של התכנית היה נוער עולה. עם השנים התפתחה התכנית וגדלה, וכיום היא פועלת גם בקרב בני נוער מכל מגזרי האכלוסייה בישראל. התכנית שואפת להרחיק את בני הנוער ממעגל הפשיעה, למנוע עבריינות חוזרת ולשלב את בני הנוער בקהילה באופן נורמטיבי.

אוכלוסיית יעד

נערים ונערות בגיל האחריות הפלילית 12-18, אשר הופנו על ידי שירות מבחן לנוער והמשטרה בעקבות חשד בביצוע עבירה פלילית.

מסגרת התכנית

בכל אחד מהישובים בהם פועלת תכנית ׳סיכויים׳ פועל עובד מלווה יישובי (עמ״י) המרכז את התכנית. העמ״י פועל בצמוד לגורמים המטפלים בראשם שירות מבחן לנוער ומחלקת הנוער במשטרה.

– ליווי אישי לנער והוריו: המלווה היישובי עומד בקשר עם הנער ומשפחתו, מגיע לביקור בית ומסייע למשפחה בהבנת התהליך העומד בפניה.

– בניית תכנית אישית לכל נער: העמ״י מתאים תכנית אישית לכל נער/ה המופנה/ית אליו. התכנית נבנית על-פי צרכיו/ה האישיים של הנער/ה ועל פי מצב הסיכון בו הוא נמצא.

– חונכות אישית: העמ״י מאתר ומנחה קבוצת סטודנטים ומתנדבים המלווים כל נער/ה הזקוק/ה לחונכות אישית צמודה במתכונת שבועית.

– עבודה קבוצתית: במסגרת התוכנית מתקיימת עבודה קבוצתית עם בני הנוער, באופן שבועי תהליכי ותוך שימוש באמצעים יצירתיים כגון מוסיקה, בעלי חיים, תיאטרון ועוד. כל קבוצה מונה 15-25 בני נוער.

– התנדבות למען הקהילה: בכל קבוצת סיכויים מתקיים תהליך קבוצתי ו/או אישי של התנדבות למען הקהילה. בני הנוער בוחרים את פרויקט ההתנדבות, מתכננים ומבצעים אותו במשותף.

– מסגרות לצמצום הסיכון בשעות הפנאי: סיוע במציאת עבודה, שילוב בחוגים, קישור לפעילויות של עמותות אחרות וקישור לגורמי רווחה וגורמים רלוונטיים נוספים בקהילה.

הצלחות

ממחקר הערכה שנערך בשנת 2012 בקרב כ- 150 בוגרי התכנית, עולה כי 80% מבוגרי התוכנית לא שבו להתנהגות עוברת חוק, וכי 100% מבוגרי התוכנית השתלבו במסגרת לימודית, עמלנית, תעסוקתית או צבאית. כמו כן, נמצא כי אחוז הגיום לצה״ל היה גבוה במעט מאחוז הגיוס באוכלוםיה הכללית (56%). פרופ' ארנון אדלשטיין, תכנית סיכויים – דו״ח מחקר. מכון ידידים למנהיגות, ניהול והתנדבות, מאי 2013.

במחקר שהתקיים בשנת 2016, נמדדה היעילות הכלכלית של תכנית סיכויים. מן המחקר עולה כי על כל שקל שהתכנית משקיעה בבני הנוער הללו המדינה חוסכת 10 שקלים! – פרופ׳ אביה ספיבק, המחלקה לכלכלה ופרופ׳ דוד לייזר, המחלקה לפסיכולוגיה – אוניברסיטת בן גוריון, יוני 2016.

שותפים