סיוע וסיכוי לנוער עובר חוק

רקע

עבירה של בני נוער על החוק מאפיינת את כל מגזרי האוכלוסייה והנה תופעה שמציבה אתגרים בפני כל המדינות המפותחות. במדינת ישראל פותח מודל'סיכו״ם׳ להתמודדות עם מניעת עבריינות נוספת של בני נוער עוברי חוק. ׳סיכו״ם' נוסדה ביזמה משותפת של שירות הרווחה במשרד העלייה והקליטה וארגון ידידים למען הנוער והחברה, בשיתוף שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשטרת ישראל.

מטרות התכנית

׳תכנית טיכו״ם׳ הינה מודל ישראלי לטיפול בנוער עולה וותיק עובר חוק. מטרת העל של התכנית היא צמצום ממדי העבריינות החוזרת בקרב בני נוער, שנחשדו או הורשעו בביצוע עבירה בעבר. קהל היעד המקורי של התכנית היה נוער עולה. עם השנים התפתחה התכנית וגדלה, וכיום היא פועלת גם בקרב בני נוער מכל מגזר׳ האכלוס״ה בישראל. התכנית שואפת להרחיק את בני הנוער ממעגל הפשיעה, למנוע עבריינות חוזרת ולשלב את בני הנוער בקהילה באופן נורמטיבי.

אוכלוסיית יעד

נערים ונערות בגיל האחריות הפלילית 12-18, אשר הופנו על ידי שירות מבחן לנוער והמשטרה בעקבות חשד בביצוע עבירה פלילית.

מסגרת התכנית

בכל אחד מהישובים בהם פועלת תכנית ׳סיכויים׳ פועל עובד מלווה ״שוב׳ (עמ״י) המרכז את התכנית. העמי׳׳ פועל בצמוד לגורמים המטפלים בראשם שירות מבחן לנוער ומחלקת הנוער במשטרה.

– ליווי אישי לנער והוריו: המלווה היישובי עומד בקשר עם הנער ומשפחתו, מגיע לביקור בית ומסייע למשפחה בהבנת התהליך העומד בפניה.

– בניית תכנית אישית לכל נער: העמי׳׳ מתאים תכנית אישית לכל נער/ה המופנה/ית אליו. התכנית נבנית על-פי צרכיו/ה האישיים של הנער/ה ועל פ׳ מצב הסיכון בו הוא נמצא.

– חונכות אישית: העמי'׳ מאתר ומנתה קבוצת סטודנטים המלווים כל נער/ה הזקוק/ה לחונכות אישית צמודה במתכונת שבועית.

– עבודה קבוצתית: במסגרת התוכנית מתקיימת עבודה קבוצתית עם בני הנוער, באופן שבועי תהליכי ותוך שימוש באמצעים יצירתיים כגון מוסיקה, בעלי ח״ם, תיאטרון ועוד. כל קבוצה מונה 25-ם2 בני נוער.

– התנדבות למען הקהילה: בכל קבוצת םיכו״ם מתקיים תהליך קבוצתי ו/או אישי של התנדבות למען הקהילה. בני הנוער בוחרים את פרויקט ההתנדבות, מתכננים ומבצעים אותו במשותף.

– מסגרות לצמצום הסיכון בשעות הפנאי: סיוע במציאת עבודה, שילוב בחוגים, קישור לפעילויות של עמותות אחרות וקישור לגורמי רווחה וגורמים רלוונטיים נוספים בקהילה.

הצלחות

ממחקר הערכה שנערך בשנת 2012 בקרב כ- 150 בוגרי התכנית, עולה כי %פ7 מבוגרי התוכנית לא שבו להתנהגות עוברת חוק, וכי96ם10 מבוגרי התוכנית השתלבו במסגרת לימודית, עמלנית, תעסוקתית או צבאית. כמו כן, נמצא כ׳ אחוז הגיום לצה׳יל היה גבוה במעט מאחוז הגיוס באוכלוםיה הכללית [56%]. פרופ' ארנון אדלשט״ן, תכנית □׳□״ם – דו׳יח מחקר. מכון ידידי□ למנהיגות והתנדבות, מאי 2013

במחקר שהתקיים בשנת 2016, נמדדה היעילות הכלכלית של תכנית סימ״ם. מן המחקר עולה כי על כל שקל שהתכנית משקיעה בבני הנוער הללו המדינה חוסכת 10 שקלים! – פרופיאביה ספיבק, המחלקה לכלכלה ופרופי דוד לייזר, המחלקה לפסיכולוגיה – אוניברסיטת בן גוריו!, יוני 2016.

שותפים