הכנת בני נוער לשירות משמעותי בצה״ל

רקע

בשנים האחרונות אנו עדים לירידה מתמדת במוטיבציה של בני הנוער לשירות משמעותי בצה״ל בכלל וביחידות הלוחמות בפרט. הנתונים הללו מהווים אתגר גדול למדינת ישראל.

במקביל, ניתן לראות שהכנה והעלאת מודעות לנושא בכיתות התיכון וכן הכשרה במסגרות ההמשך הקדם צבאיות, נותנות כלים לבניין אישיותו של התלמיד והעלאת המוטיבציה לשירות צבאי משמעותי ואף להגברת המעורבות החברתית בחיים האזרחיים לאחר מכן.

תכנית 'מעגלי אחריות' הפועלת מטעם מינהל החמ"ד במשרד החינוך, שמה לה למטרה להגיע לתיכונים וישיבות תיכוניות, לטובת חיזוק והגברת המוטיבציה אצל בני הנוער להגיע לשירות משמעותי בצה״ל ולהכשרה במסגרות קדם צבאיות. התכנית שמה דגש מיוחד על פיתוח חוסן אישי ערכי ומנטאלי, מתוך הבנה כי שירות משמעותי הינו קודם כל בחירה ערכית ואיכות הבחירה של התלמיד תושפע מכך במידה רבה.

אוכלוסיית היעד

תלמידי כיתות י"א וי"ב בתיכונים ובישיבות תיכוניות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית ברחבי הארץ.

מדריכי 'מעגלי אחריות' מלווים את בני הנוער דווקא בזמן משמעותי זה, בו כל החלטה תשפיע במידה רבה על מהלך חייהם הבוגרים, במטרה לסייע להם לקבל את מירב הכלים ללקיחת אחריות על תהליך קבלת ההחלטות לקראת השירות.

מטרות

1. חיזוק, עידוד והכנה לשירות משמעותי.
2. חיזוק הזהות הדתית במפגש עם חברה רב גונית.
3. הרחבת הידע על אפשרויות הבחירה של הנער עם סיום לימודי התיכון.
4. הכנה והכוונה ללימודים במכינות קדם צבאיות ובישיבות.
5. חיזוק מעגלי השייכות לקהילה, עם, ארץ ויהדות.

מסגרת התכנית

ליווי פרטני:

כל תלמיד מלווה באופן אישי ומקבל כלים לפיתוח מיומנויות אישיות והתמודדויות עם אתגרי הצבא והחיים. המדריך, בעל ניסיון חינוכי ופיקודי, מהווה דמות ערכית ותורנית "לא פורמלית" בבית הספר, ומקבל את הכשרתו בקורסים תקופתיים מטעם "מכון ידידים למנהיגות, ניהול והתנדבות".

פעילות קבוצתית:

הכיתה עוברת פעילות קבוצתית אחת לשבוע על פי תהליך שנתי שנקבע מראש ומותאם לאופי הכיתה. במסגרת הקבוצתית הנערים עוסקים בתכנים ערכיים, הכוונה למסגרות קד"צ, בהכנה למפגש עם הצבא, ובפיתוח מנהיגות. במהלך השנה, נוצרת קבוצת שווים חיובית המעודדת ומחזקת את המוטיבציה לשירות משמעותי.

סדנאות מנהיגות, ימי הכנה לצה׳׳ל והרצאות:

השתתפות בסדנאות ידע, רוח, מנהיגות וערכים. בין הסדנאות: ימי ODT, ימי שטח המדמים גיבוש צה״לי, הרצאות בנושאים מגוונים, סיורים, ועוד.

בתכנית משתתפים כ-1500 תלמידים בשנה בכ-70 קבוצות וב-20 בתי ספר.

הצטרפות לתכנית

בתי ספר המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים לשלוח מייל עם הפרטים הבאים לכתובת mishaels@yedidim.org.il
שם הפונה, מס טלפון, שם בית הספר, סמל מוסד, בפיקוח, שכבת תלמידים, מספר תלמידים בשכבה.

גלריה