הכנת בני נוער לשירות משמעותי בצה״ל

רקע

בשנים האחרונות אנו עדים לירידה מתמדת במוטיבציה של בני הנוער לשירות משמעותי בצה״ל בכלל וביחידות הלוחמות בפרט. הנתונים הללו מהווים אתגר גדול למדינת ישראל. תכנית 'מעגלי אחריות' שמה לה למטרה לחזק ולהגביר את המוטיבציה של בני הנוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל לשירות משמעותי בצה״ל. התכנית שמה דגש מיוחד על ערך השירות למען הכלל וטיפוח הביטחון העצמי מתוך הבנה כי שירות משמעותי הינו גם הזדמנות למוביליות חברתית.

אוכלוסיית היעד

תלמידים בכיתות ׳״א-י״ב במצבי סיכון שונים, רבים מהם עולים מאתיופיה, הלומדים בבתי הספר המוגדרים באחוזים הנמוכים ביותר מבחינה סוציו אקונומית. תכנית 'מעגלי אחריותי' פועלת עם בני הנוער בזמן משמעותי זה של חייהם, במטרה לסייע להם בהליך קבלת ההחלטות לקראת השירות אשר עלול להשפיע על המשך חייהם הבוגרים.

מטרות

העלאת אחוז המתגייסים לשירות צבאי; עידוד השתלבות במסגרות קדם צבאיות; העלאת המוטיבציה לשירות משמעותי; חינוך לערכים חברתיים, ציוניים וחברתיים ; מתן כלים ומיומנויות בתחום המנהיגות.

מסגרת התכנית

ליווי פרטני: על ידי מדריך, בוגר שירות משמעותי, המהווה דמות לחיקוי והכוונה ומלווה את הנערים בצמתי ההחלטה לקראת הגיוס, משתף מניסיונו ועוקב אחר ההתקדמות האישית של הנער.

פעילות קבוצתית: קבוצת שווים חיובית המעודדת ומחזקת את המוטיבציה לשירות. במסגרת הקבוצתית הנערים עוסקים בתכנים ערכיים, בהבנה למפגש עם הצבא, ובפיתוח מנהיגות.

סדנאות הכנה לצה׳׳ל: השתתפות בסדנאות להכנה ערכית, מנטלית ופיזית. בין הסדנאות: ימי ODT, ימי שטח המדמים גיבוש צה״לי, הרצאות וסיורים.

בתכנית משתתפים כ-1900 תלמידים בשנה בכ-85 קבוצות וב-30 בתי ספר.

הצטרפות לתכנית

בתי ספר המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים לשלוח מייל עם הפרטים הבאים לכתובת mishaels@yedidim.org.il

שם הפונה
מס טלפון
שם בית הספר
סמל מוסד
בפיקוח
שכבת תלמידים
מספר תלמידים בשכבה

גלריה