תכנית סיוע להשתלבות תעסוקתית

רקע

תכנית ׳ידידים בתעסוקה׳ פותחה לאור המציאות הכלכלית הקשה ופועלת על מנת לתת מענה לצעירים בסיכון המשתייכים לאוכלוסיות המוחלשות בחברה, אשר אינם מועסקים. אוכלוסיות אלו מאופיינות לרוב במצב סוציו אקונומי נמוך הפוגע ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה וביחסים עם החברה. קושי ביצירת מסגרות ורשתות תומכות ופגיעה בתפקוד ובמסוגלות ההורית. התוכנית הינה תוכנית רב מימדית המשלבת סדנא קבוצתית, אימון אישי וסיוע במציאת עבודה ומעניקה למשתתפיה ליווי ארוך טווח על ידי צוות התוכנית באמצעות שילוב בין ליווי אישי וקבוצתי.

אוכלוסיית יעד

צעירים בני 18-35 בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

– בלתי מועסקים, מועסקים בתת תעסוקה (משרות זמניות, בלתי מקצועיות, מזדמנות).

– ללא מיומנויות יסוד וכישורים תעסוקתיים.

– ללא תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי ו/או הרגשי.

מטרות התכנית

– שילוב בעולם העבודה

– חיזוק הדימוי העצמי, הביטחון העצמי והעצמת תחושת המסוגלות בקרב המשתתפים.

– מתן כלים ומיומנויות לפיתוח מסוגלות הורית תוך דגש על מיומנויות לניהול תקציב משפחתי, קבלת החלטות, יצירת מסגרות ורשתות תומכות ופתרון בעיות.

הצלחות

85% מהמשתתפים השתלבו בעולם העבודה בתום הקורס, 80% מתמידים בעבודתם למעלה משנה, 30% מהמשתתפים קודמו בעבודתם.