תכנית סיוע להשתלבות תעסוקתית

תכנית 'ידידים בתעסוקה' פותחה לאור המציאות הכלכלית ופועלת על מנת לתת מענה לצעירים בסיכון המשתייכים לאוכלוסיות המוחלשות בחברה אשר אינם מועסקים. אוכלוסיות אלו מאופיינות לרוב במצב סוציו אקונומי נמוך הפוגע ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה וביחסים עם החברה, קושי ביצירת מסגרות ורשתות תומכות, מצב בריאותי ונפשי ירוד ופגיעה בתפקוד ובמסוגלות האישית. התכנית הינה תכנית רב ממדית המשלבת סדנא קבוצתית, אימון אישי וסיוע במציאת עבודה ומעניקה למשתתפיה ליווי ארוך טווח על ידי צוות התכנית באמצעות שילוב בין ליווי אישי וקבוצתי.

תכנית ידידים בתעסוקה פועלת מזה 7 שנים, ועד היום השתתפו בה למעלה מ-350 צעירים במצבי סיכון.

ממחקרי התכנית עולה:

– 85% מהמשתתפים השתלבו בעולם העבודה בתום הקורס
– 80% מתמידים בעבודה למעלה משנה
– 30% השתלבו בלימודים אקדמאיים

אוכלוסיית יעד

צעירים בני 18-35 בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

– בלתי מועסקים, מועסקים בתת תעסוקה (משרות זמניות, בלתי מקצועיות, מזדמנות)
– היעדר הרגלי עבודה וכישורי חיים רכים
– התמודדות עם חסמים רגשיים, קשיי הסתגלות המקשים על שילוב בתעסוקה
– ללא תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי ו\או הרגשי

מטרות התכנית

– שילוב בעולם העבודה
– חיזוק הדימוי העצמי, הביטחון העצמי והעצמת תחושת המסוגלות בקרב המשתתפים
– מתן כלים ומיומנויות לפיתוח מסוגלות אישית תוך דגש על מיומנויות לניהול תקציב, קבלת החלטות, יצירת מסגרות ורשתות תומכות,   פתרון בעיות