בתי ידידים - בתים חמים באשדוד וקרית גת

צורך

בשכונות מרובות מצוקות, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, קיים אחוז גבוה של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך, אשר אינם מצליחים לקבל מענה למכלול הצרכים הרגשיים, החברתיים, הלימודיים וההתפתחותיים שלהם. מצב זה מוביל רבים מהם לנשירה, לשוטטות, להתרועעות עם גורמים לא חיוביים ואף להתנהגות לא נורמטיבית ועבירות על החוק.

מטרות התכנית

בית ידידים הנו בית חם המיועד לסייע לילדים ובני נוער במצבי סיכון שונים. הבתים פועלים במטרה:
– להפחית את ההתנהגויות השליליות והסיכוניות של ילדים ובני נוער בשכונה.
– להפחית את שיעורי הנשירה הסמויה והגלויה בבתי הספר
– להעצים ילדים ובני נוער ולכוונם לאפיקים נורמטיביים
– לחזק את המעורבות ההורית.
– לרתום את הקהילה וגורמי הטיפול לטובת ילדי הבית.

אוכלוסיית יעד

ילדים ובני הנוער ילידי הארץ ועולים מארצות שונות, בגילאים 6-18, המופנים ע"י לשכת הרווחה ברשות המקומית ויועצות בתי הספר הקרובים לבית. כ־100 ילדים ובני נוער מגיעים לכל בית.

מסגרת התכנית

תחת קורת גג אחת פועלת מערכת מקצועית המשלבת מתן מידע, ייעוץ, הכוונה, תמיכה, עזרה והדרכה, תוך רגישות להבדלים הבין תרבותיים ולצרכים של כל אחד ואחת מהחניכים. הבית פתוח חמישה ימים בשבוע בשעות אחרה״צ וכן בימי החופשה מבית הספר. הפעילות המתקיימת מגוונת וכוללת:

– חונכות אישית וליווי אישי לכל ילד
– מרכז סיוע לימודי הכולל חדר מחשבים
– פעילות חינוכית ערכית עפ״י שכבות הגיל
– חוגים וסדנאות העשרה בנושאים מגוונים
– ימי שיא ופעילויות חוץ
– פיתוח מנהיגות קהילתית והתנדבות
– ביקור בית של הצוות המקצועי לכל חניך

הצלחות

הנתונים מראים כי הפעילות המתקיימת בבית ידידים מפחיתה את שיעורי ההתנהגות השלילית בשכונה, את שיעורי הנשירה הגלויה והסמויה ממסגרות חינוכיות, ומעצימה את הילדים ובני הנוער באמצעות הכוונה לאפיקים נורמטיביים וחינוך למצוינות.