כניסה לבעלי תפקידים

רכזים ועובדים

תכניות מעגלי אחריות וידידים למנהיגות

אנשי קשר חיצוניים (קס"ם, שת"פ, ושאג"י)

קצינות מבחן

טופס הפניה- סל"ע רווחה

טופס הפניה- סל"ע חמ"ד

סטודנטים ומתנדבים

כניסה לפורטל

 בקשה מקוונת להוצאת אישור היעדר עבריינות מין:

         > מדריך להוצאת אישור העדר עבריינות מין

         > תעודת מלכר

בקשה להוצאת אישור היעדר עבריינות מין בתחנת משטרה מקומית:

          > בקשה לקבלת תעודת בגיר

          > הסבר למילוי בקשת בגיר אישור משטרה

          >  תעודת מוסד 2021

          > תעודת מלכר

סרטון הדרכה לדיווח שעות:

לתמיכה בווצאפ