כניסה לבעלי תפקידים

רכזים ועובדים

תכניות מעגלי אחריות וידידים למנהיגות

סטודנטים ומתנדבים

אנשי קשר חיצוניים (קס"ם, שת"פ, ושאג"י)

קצינות מבחן

שימו לב,  דיווחי השעות ניתן יהיה להזין רק על החודש הנוכחי ולא מעבר לכך-על כן דווחו שעות בזמן -עוד באותו החודש. 
הסבר דוגמה- אם עכשיו התאריך 3.1.2019 לא אוכל לדווח שעות על ה20.12.2018 היות ועבר החודש.

רשימת טפסים:

טפסים כלליים:
– הצהרה על היעדר רישום פלילי
– טופס יפוי כח (גברים בלבד)
– טופס סודיות כללי

תכנית סיכויים:
הסכם התנדבות תשע״ט – תכנית סיכויים

תכנית סל״ע חמ״ד:
– הסכם התנדבות תשע״ט – תכנית סל״ע חמ״ד

 

 

סרטון הדרכה לדיווח שעות: