כניסה לבעלי תפקידים

רכזים ועובדים

תכניות מעגלי אחריות וידידים למנהיגות

סטודנטים ומתנדבים

אנשי קשר חיצוניים (קס"ם, שת"פ, ושאג"י)

קצינות מבחן

שימו לב,  דיווחי השעות ניתן יהיה להזין רק על החודש הנוכחי ולא מעבר לכך-על כן דווחו שעות בזמן -עוד באותו החודש. 
הסבר דוגמה- אם עכשיו התאריך 3.1.2019 לא אוכל לדווח שעות על ה20.12.2018 היות ועבר החודש.

 

טפסים כלליים:

טפסים להוצאת אישור היער עבריינות מין:

בקשה מקוונת:

מדריך להוצאת אישור העדר עבריינות מין

תעודת מלכר

בקשה בתחנת משטרה מקומית:

בקשה לקבלת תעודת בגיר

הסבר למילוי בקשת בגיר אישור משטרה

תעודת מוסד

תעודת מלכר

סרטון הדרכה לדיווח שעות:

לתמיכה בווצאפ