כניסה לבעלי תפקידים

כניסה למערכת המידע החדשהרכזים ועובדים

כניסה למערכת המידע החדשה – סטודנטים ומתנדבים

שימו לב,  דיווחי השעות ניתן יהיה להזין רק על החודש הנוכחי ולא מעבר לכך-על כן דווחו שעות בזמן -עוד באותו החודש. 
הסבר דוגמה- אם עכשיו התאריך 3.1.2019 לא אוכל לדווח שעות על ה20.12.2018 היות ועבר החודש.

רשימת טפסים:

טפסים כלליים:
– הצהרה על היעדר רישום פלילי
– טופס יפוי כח (גברים בלבד)

תכנית סיכויים:
– טופס סודיות – תכנית סיכויים
הסכם התנדבות תשע״ט – תכנית סיכויים

תכנית סל״ע חמ״ד:
טופס סודיות – תכנית סל״ע חמ״ד
– הסכם התנדבות תשע״ט – תכנית סל״ע חמ״ד

בתי ידידים:
– טופס סודיות בתי ידידים

עתיד בטוח:
– טופס סודיות עתיד בטוח

אתגרים וערכים:
– טופס סודיות אתגרים וערכים

 

 

סרטון הדרכה לדיווח שעות: